MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM DÀNH CHO VĐV THAM GIA 

Tôi/Vận động viên hay Bố mẹ/ người bảo hộ của trẻ, đã đọc và đồng ý:

1, Tôi xác nhận đã đọc và hiểu các quy định và điều lệ của giải chạy và đồng ý tuân thủ các quy định này.

2, Tôi hiểu rằng để tham gia Sự kiện cần phải có sự tập luyện và tích luỹ về mặt thể chất.

3, Tôi cam kết rằng tôi đã luyện tập đầy đủ và tôi không nhận thấy có bệnh tật, chấn thương hoặc điều bất khả về thể chất nào có thể gây ra thương tích hoặc tử vong cho tôi trong khi tham gia.

4, Nếu trường hợp tôi nhận ra một vấn đề về sức khoẻ nào, hoặc tôi bị ốm hoặc bị thương trước khi hoặc trong khi diễn ra Sự kiện, tôi sẽ không tham dự Sự kiện.

5, Tôi xác nhận và hiểu rằng trong khi tham gia Sự kiện:

– Tôi có thể bị thương về mặt thể chất hoặc tinh thần hoặc tử vong từ các lý do khác nhau, bao gồm: nỗ lực quá mức, mất nước, đau tim, trượt, vấp hoặc ngã, tai nạn với những người tham gia khác, hoặc các tai nạn gây ra bởi các hành động của chính tôi;

– Tôi có thể gây ra thương tích cho người khác hoặc gây hư hại cho tài sản của họ;

– Các điều kiện tổ chức Sự kiện có thể thay đổi mà không được thông báo trước;

– Tôi tự gánh vác rủi ro và trách nhiệm cho bất kỳ thương tích nào, sự tử vong hoặc hư hại về tài sản là kết quả của việc tham gia Sự kiện.

6, Tôi đồng ý rằng nếu tôi bị thương hoặc cần được trợ giúp về y tế, những người tổ chức Sự kiện có thể thu xếp điều trị y tế và vận chuyển cấp cứu nếu những người tổ chức Sự kiện thấy cần thiết, với chi phí do tôi chịu. Tôi đồng ý rằng tôi tự chịu trách nhiệm về bảo hiểm đối với chi phí y tế và vận chuyển y khoa.

7, Tôi đồng ý miễn trừ và không gây thiệt hại cho Ban Tổ chức, những quan chức, nhân viên, đại lý, tình nguyện viên, đối tác hợp đồng, các cơ quan công quyền, người sở hữu đất và các nhà tài trợ, khỏi bất kỳ các yêu cầu bồi thường, đòi hỏi, quyền lợi hoặc lý do khởi tố, kiện tụng, chi phí và thủ tục tố tụng dưới bất kỳ hình thức nào, xuất phát từ thương tích, mất mát, hư hại hoặc tử vong xảy ra với tôi hoặc với tài sản của tôi là kết quả của việc tôi tham gia cuộc đua.

8, Tôi chấp nhận cho phép tên, kết quả cuộc đua, ảnh, video, truyền thông đa phương tiện hoặc phim của tôi được sử dụng cho bất kỳ mục đích hợp pháp nào bởi ban tổ chức cuộc đua mà không phải trả phí hoặc đền bù.

9, Tôi xác nhận rằng Ban Tổ chức có thể thay đổi đường chạy so với nội dung quảng cáo mà không cần thông báo nếu Ban Tổ chức thấy việc này là cần thiết. Tôi cũng xác nhận rằng ban tổ chức Sự kiện có thể huỷ Sự kiện do điều kiện thời tiết, các điều kiện về an toàn, hoạt động khủng bố hoặc sự kiện siêu nhiên và trong các trường hợp như vậy, lệ phí tham dự của tôi sẽ không được hoàn lại.

10, Tôi xác nhận rằng việc tôi (hoặc người được ủy quyền) ký vào bản giao nhận Race Kit đồng nghĩa với việc tôi đã kiểm tra và đã nhận đầy đủ, chính xác size áo, số bib, chip điện tử đo thời gian chạy của mình. Tôi hoàn toàn tự chịu trách nhiệm về việc làm mất bib và chip sau khi nhận từ Ban tổ chức.

Lưu ý: Việc đăng ký đã thể hiện sự chấp thuận của bạn, đồng thời bạn đã hiểu, đồng ý, đảm bảo các điều khoản được quy định tại cổng đăng ký huesportsfestival.com và trong phạm vi hệ thống đăng ký trực tuyến, không phụ thuộc vào bạn ký bản cam kết này.