ĐĂNG KÝ CÓ PHÍ-100K

ÁP DỤNG CHO VĐV TRÊN 16 TUỔI

ĐĂNG KÝ CÓ PHÍ-50K

ÁP DỤNG CHO VĐV TỪ 12 ĐẾN 16 TUỔI

ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ

ÁP DỤNG CHO VĐV DƯỚI 12 TUỔI

ĐĂNG KÝ NHÓM

SỐ LƯỢNG TỪ 10 NGƯỜI TRỞ LÊN - LIÊN HỆ 0705 750075