ĐĂNG KÝ HUASEN JOGGING 2024

CỰ LY 5KM

MIỄN PHÍ
(VĐV<12 tuổi từ 2013 trở về sau)

50.000 VND

VĐV từ 12-16 tuổi(2012-2008)

100.000 VND

(VĐV>16 Tuổi)

CỰ LY 10KM

VĐV từ 12 tuổi trở xuống không đăng ký cự ly này

50.000 VND

VĐV 12-16 tuổi (2012-2009)

100.000 VND

VĐV>16 tuổi